Verkiezingsprogramma Team Meierijstad

De gemeenteraden van Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode besloten op 26 maart 2015 om per 1 januari 2017 samen verder te gaan als gemeente Meierijstad. Meierijstad wordt daarmee een gemeente van 80.000 inwoners met een krachtig en kansrijk sociaaleconomisch en maatschappelijk profiel, in een omgeving met hoge natuurwaarden. Als regionale, economische motor zal Meierijstad een vooraanstaande rol hebben bij de uitvoering van de regionale opgaven onder de vlag van AgriFood Capital. Ook in het sociale domein zal de nieuwe gemeente in staat zijn haar taken adequaat en professioneel uit te voeren. Een ingrijpende wijziging, die veel van de gemeente en haar inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners vraagt!

Het voorstel tot samenvoeging werd door alle lokale politieke partijen gesteund. In de loop van 2015 ontstonden diverse initiatieven om deze partijen rond de tafel te krijgen voor een mogelijke samenwerking of fusie. De bijeenkomsten en gesprekken prikkelden de ambitie om met elkaar aan het werk te gaan: de wil er samen iets van te maken, was bij iedere partij aanwezig. Op 24 november 2015, precies één jaar voor de verkiezingen, gingen we daadwerkelijk aan de slag onder de naam Team Meierijstad.

Het doel van Team Meierijstad is – met behoud van al het goede – de uitdaging aan te gaan iets moois te maken van de nieuwe situatie à:

Als alle partijen vinden dat een bestuurlijke fusie goed is voor gemeente én gemeenschap, dan ligt een fusie van lokale partijen in dezelfde lijn. Daarom gaan we samen verder, om versnippering te voorkomen én om invloed te verwerven binnen het bestuur van onze nieuwe gemeente Meierijstad. We hebben namelijk als lokale partijen jarenlange ervaring in het bestuur en in de gemeenteraad van de ‘vorige gemeenten’ Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel.

Team Meierijstad heeft geen enkele binding met een landelijke politieke partij. We zijn volledig onafhankelijk en vrij in het bepalen van onze standpunten. De door ons opgestelde en bepaalde teamwaarden geven ons richting. Hierbij kiezen we een pragmatische aanpak. Een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost.

Leeswijzer

Team Meierijstad kent een partijprogramma dat over meerdere bestuursperiodes heen gaat. Hier kunt u het programma downloaden en bekijken: verkiezingsprogramma Team Meierijstad. Daarin staan onze missie, visie en de zeven kernwaarden. Het voor u liggende verkiezingsprogramma is een uitwerking van dat partijprogramma. Het kent een algemeen gedeelte waarin de kernwaarden zijn beschreven en uitgewerkt voor alle 13 kernen. Daarna is te lezen wat wij meer specifiek in elk van de 13 kernen van Meierijstad willen bereiken. Om het verkiezingsprogramma in zijn geheel te bekijken of te downloaden klik op de volgende link: verkiezingsprogramma Team Meierijstad

 

Team Meierijstad,