Uitgaan van de kracht van burgers

De zelfredzaamheid en mondigheid van mensen heeft zich de laatste decennia sterk ontwikkeld. De voortgang in technologie biedt mensen de mogelijkheid om zelfstandiger te leven en makkelijker contacten te leggen. De overheid moet daarom minder gaan betuttelen en meer uitgaan van de kracht van haar inwoners. Aan inwoners die onvoldoende zelfredzaam zijn, dient de overheid extra steun te verlenen.

Dit betekent:

  • Ondersteunen en stimuleren van startende ondernemers.
  • Instellen innovatiefonds, waardeer ondernemers hun ideeën gemakkelijker en sneller om kunnen zetten in nieuwe producten, diensten en processen.
  • Inzetten op maatschappelijke stages voor leerlingen van het voortgezet onderwijs.
  • Meierijstad organiseert jaarlijks een sportgala, waarbij de lokale sporters worden gehuldigd.
  • Verstrekken van subsidies per wijk of kern voor projecten die de leefbaarheid bevorderen, met een buurtbudget. Voor wijken en/of buurten die participeren en in staat zijn zelfstandig taken/projecten van de gemeente overnemen.
  • Inzetten op eigen kracht en regie is prima, maar daar waar het niet mogelijk is, moet men op de gemeente kunnen terugvallen.
  • Extra aandacht voor vrijwilligers en mantelzorgers.
  • Inwoners betrekken bij de start van ruimtelijke ontwikkelingen.
  • Nieuwe projecten in dorpen/wijken zijn een co-creatie tussen burgers en de gemeente. De gemeente in een ondersteunde en faciliterende rol.
  • Wijk en dorpsraden in verbinding brengen met mekaar, en ondersteunen. Leer van elkaar.