Speerpunten Wijbosch

Wijbosch is een bruisend kerkdorp in het midden van Meierijstad, waar men de regie over de leefbaarheid voor de inwoners in eigen hand houdt. Samen met partners en de vele vrijwilligers wordt de burgerparticipatie uitgedragen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Team Meierijstad wil dit blijven faciliteren, zodat het EBC, Dorpscentrum De Schakel, de Dorpsraad, de sportverenigingen en St. Barbara/Laverhof de pijlers zijn waarop men kan bouwen. Zij hebben hart voor elkaar.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

  • Een goede digitale ontsluiting van het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.
  • Planning en realisatie van voldoende betaalbare en aanpasbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en ouderen, met zorgdiensten in CPO.
  • Plan Loosbraak is en blijft belangrijk onderdeel van het gemeentelijk woningbouwprogramma.
  • Behoud van de sportfaciliteiten (WEC, Celeritas, Loopgroep en Gymzaal) in Wijbosch op een dusdanig niveau dat de sportverenigingen bestaansrecht houden.
  • De Schakel is dé ontmoetingsplek voor inwoners van Wijbosch.
  • Het bestaande platform woon- en leefomgeving is een goede stimulans voor de eigen verantwoordelijkheid van de inwoners.
  • Instandhouding van het AED netwerk in Wijbosch.
  • Organisatie van goed vervoer naar de voorzieningen in Schijndel voor de minder mobiele inwoners.
  • Wijbosch mag trots zijn op wat ze bereikt hebben, wij blijven dit ondersteunen en aanmoedigen.