Speerpunten Sint-Oedenrode

Rooi is een groot, bruisend en gastvrij dorp met jaarlijks veel evenementen op de kalender. Team Meierijstad is trots op het groene, toeristische en recreatieve karakter van Rooi met uiteraard de beeldbepalende markt met kiosk. In het bijzonder de knoptoren is een fraaie ‘landmark’ aan de A50, waardoor je Rooi al van veraf ziet liggen. Rooi ligt op een kruispunt van grootschalige natuurgebieden en wordt doorsneden door de rivier de Dommel en van noord naar zuid door de A50. Het is een dorpse oase, waar je kunt genieten van de terrassen, winkels en restaurants, in een expanderende verstedelijkte regio. Een aantal jaren geleden werd Rooi verkozen tot groenste dorp van Neder­land en van Europa. Team Meierijstad wil inzetten op een zogenaamde groene long in het centrum met een uitbreiding van plan Dotterbloem, de verplaatsing van RKSV Rhode naar de Kienehoef. Rooi, dat in de middeleeuwen stadsrechten kende, versterkt Meierijstad met een groen, aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

 • Verplaatsing van RKSV Rhode naar de Kienehoef.
 • Realisatie groene long via doortrekking plan Dotterbloem tot in het centrum.
 • De zwembadfunctie behouden.
 • Harmonisatie huur- en subsidiebeleid voor de buitensport met als doel realistische tarieven gekoppeld aan bestaansrecht verenigingen.
 • Behoud van het Starterscollectief.
 • Versterken en toekomstbestendig maken van het centrum in samenwerking met het centrummanagement.
 • Ontwikkelen beeldkwaliteit van het centrum, met als middelpunt de kiosk.
 • Uitbouwen van het toeristisch recreatieve karakter (Concept Natuurlijk Rooi) onder meer door een uitbreiding van toeristische paden.
 • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
 • Realisatie van een nieuwe school MFA Kienehoef.
 • Gemeentelijke loketfunctie en een sociaal loket, met werken op afspraak als uitgangspunt.
 • Goed openbaar vervoer gekoppeld aan realistische HOV-verbindingen.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat (Mariëndaal).
 • Planning en realisatie van voldoende betaalbare en aanpasbare huur- en koopwoningen, passend bij de demografische ontwikkeling.
 • Inzetten op wijksteunpunten voor de hulpbehoevende inwoners.
 • Opknappen van de kwalitatief slechte wegen.
 • Behoud van de brandweerkazerne.
 • Uitdragen van Rooi als groene Kern/dorp.
 • De Dommel, maximaal inpassen en benutten in het dorpse karakter van Rooi.