Speerpunten Schijndel

Schijndel is een enigszins verstedelijkt groot dorp. Het kent een bruisend centrum, met veel winkels, een gezellige markt en horeca/terrassen. Het winkelaanbod is goed en gevarieerd. Op het marktplein springt de recent gebouwde Glazen Boerderij onmiddellijk in het oog. Het bijzondere ontwerp verbindt historie en kunst met elkaar. In Schijndel is het prettig wonen door de ruime aanwezigheid van alle voorzieningen op het gebied van basis- en voortgezet onderwijs en de fraaie ligging in het Groene Woud. Op het gebied van sport en kunst is Schijndel een regionale topper: dit zijn dan ook de voorzieningen waarvoor Team Meierijstad zich extra gaat inzetten. Kenmerkend voor het dorp is verder de grote verenigingsdichtheid waardoor de sociale samenhang extra versterkt wordt. Schijndel kent diverse aansprekende festivals. Zo is Paaspop een jaarlijks terugkerend evenement met nationale uitstraling dat het festivalseizoen opent. Team Meierijstad is ook trots op Pleinpop en het Eén Ander Festival. Zonder economie geen welvaart: daarom is ook de werkgelegenheidsfunctie van Schijndel belangrijk. Deze kenmerkt zich door een vriendelijk bedrijfs­klimaat met micro, kleine en middelgrote vestigingen. De bedrijvigheid is samengebracht op een aantal hoogwaardige bedrijventerreinen, die dicht bij de grote bedrijventerreinen van Veghel zijn gelegen. Deze samenhang zorgt voor een aantrekkelijk en gevarieerd vestigingsklimaat voor bedrijven. Schijndel versterkt Meierijstad met een sociaal, sportief en kunstzinnig vestigingsklimaat.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

 • Realisatie gemeentelijk kunstmuseum met daarin onder meer de Schijndelse kunstcollectie. Bij de ontwikkeling ervan wordt het Jan Heestershuis betrokken.
 • Een gemeentelijke loketfunctie en een sociaal loket, met werken op afspraak als uitgangspunt.
 • Ontwikkeling van Schijndel tot een regionaal centrum voor Wielersport en Zwemsport.
 • Behoud van het huidige hoge niveau van sportaccommodaties tegen realistisch op te brengen huurprijzen.
 • Realisatie van een MBO-dependance van het ROC, geënt op goede samenwerking tussen onderwijsinstelling en bedrijfsleven (stages en BuitenSchools Leren).
 • Behoud op het huidige niveau van de EBC’s in de Schijndelse wijken.
 • Binnen het leerprogramma van de EBC’s meer aandacht voor lokale cultuur, natuur en recreatie.
 • Doorontwikkeling van de Bizzi en de omgeving van de skatebaan tot ontmoetingsplaats voor de ‘oudere jeugd’.
 • Er is ruimte voor een podiumfunctie naar de lokale maat.
 • Behoud van de brandweerkazerne.
 • Aantrekkelijk houden van het winkelcentrum. Gratis parkeren, een blauwe zone en samenwerking met het Citymanagement zijn hiervoor noodzakelijk.
 • Planning van voldoende betaalbare en aanpasbare huur- en koopwoningen met erkenning van het belang van diversiteit in de verschillende wijken.
 • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
 • Verder ontwikkelen van Schijndel tot een groene woonplaats, met aandacht voor kleinere en schone industrie. Vergroening van de bedrijventerreinen is essentieel.
 • Het behoud van mimimaal 12.500 bomen (1 boom per 2 inwoners) in de bebouwde kom is wezenlijk voor de groene uitstraling van Schijndel.
 • Verder versterken en uitbreiden van wandel-, fiets- en ruiterroutes. Een recreatieve fietsverbinding tussen Schijndel en Sint-Oedenrode (Kienehoef) is hierbij wenselijk.
 • Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en recreatiegebied.
 • Adequaat openbaar vervoer door de dorpskern en met de kernen van Sint-Michielsgestel en Den Dungen mag niet verdwijnen als gevolg van de goede HOV-verbinding naar Eindhoven, Den Bosch en Veghel/Uden. Ook de buurtbus naar Boxtel moet gehandhaafd blijven.
 • Zorgt voor een goede accommodatie in de wijk Boschweg.
 • Ontwikkeling van het gemeentehuis draagt bij aan het bruisend centrum van Schijndel.