Speerpunten Nijnsel

Nijnsel is ontstaan als een bebouwingslint aan de oude verbindingsroute tussen Sint-Oedenrode en Lieshout. Vanaf de jaren zeventig is de woonbebouwing voorname­lijk aan de zuidzijde van de Lieshoutseweg ontwikkeld. Aan de noordzijde van de kern, gelegen aan de A50, bevindt zich het bedrijventerrein Nijnsel, met een oppervlakte van ongeveer 18,5 ha. en ongeveer 60 bedrijven.

Team Meierijstad is blij met de herinrichting van de omgeving gemeenschapshuis De Beckart en de kerk. Er is een echt dorpscentrum ontstaan. Rondom dit dorpshart moet aandacht zijn voor bouwlocaties. Hierbij wil Team Meierijstad dat mensen in Nijnsel kunnen en willen blijven wonen. Daarom vragen we blijvende aandacht tegen toename van vliegverkeershinder als gevolg van Eindhoven Airport.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

  • Aandacht voor toename van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling;
  • Een goede digitale ontsluiting van Nijnsel en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.
  • Voldoende betaalbare en aanpasbare woningbouw voor starters en ouderen, omwille van de leefbaarheid.
  • Zoeken naar mogelijkheden voor mantelzorgwoningen in Nijnsel.
  • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
  • Burgerkracht is sterk in Nijnsel; dit blijven we aanmoedigen en ondersteunen.
  • In Nijnsel speelt al vele jaren een zaak over een nieuw agrarisch bedrijf. Met de kennis die Team Meierijstad nu heeft willen wij hier geen nieuwe vestiging van intensieve veehouderij.