Speerpunten Mariaheide

Mariaheide is een dorp met een rustig karakter. ‘De Hei’, zoals het in de volksmond wordt genoemd, is ruim honderd jaar geleden ontstaan aan de doorgaande weg van Veghel naar Uden als een heideontginningsdorp. Die doorgaande weg was tevens de zeer drukke wegverbinding van Eindhoven naar Nijmegen. Door de komst van de A50 werd Mariaheide verlost van de jarenlange verkeersoverlast en kreeg het haar leefbare karakter terug. Kenmerkend zijn het bruisende verenigingsleven, waarin vooral de sportverenigingen elkaar versterken. Team Meierijstad zal dit blijven steunen, naast de belangrijke busverbinding, dorpshuis D’n Brak en de goed functionerende dorpsraad. Veiligheid, leefbaarheid, groen en zorg staan ook voor Mariaheide voorop.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

 • Verbetering van het veiligheidsgevoel met behulp van BIN-WhatsApp projecten.
 • Een snel-fietsroute door het centrum van Mariaheide.
 • Behoud van de busdienst door de kom van Mariaheide.
 • Behoud van kleinschalige bedrijven ter bevordering van de leefbaarheid.
 • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
 • Realisatie van een wandelpad over het Duits lijntje als recreatieve verbinding met Uden en Veghel.
 • Herinrichting van de openbare ruimte rondom de school Maria ter Heide en D’n Brak.
 • Bouwmogelijkheden voor jongeren in het woningbouwprogramma.
 • Een goede digitale ontsluiting van Mariaheide en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.
 • Aandacht voor groen- en speelvoorzieningen binnen de kom.
 • Aandacht voor kwetsbare ouderen door middel van lokale zorg.
 • Een prikpost in het Dorpshuis D’n Brak.