Speerpunten Keldonk

Het dorp Keldonk is geleidelijk ontstaan en gegroeid door de komst van de Zuid- Willemsvaart. Door de ligging aan het kanaal werd er steeds meer handel gedreven. Het huidige Keldonk is een langgerekt dorp en bestaat uit een bebouwingslint met daaraan gekoppeld een aantal kleine bebouwingsclusters. De inwoners van Keldonk hebben laten zien dat zij tot veel in staat zijn. Men steekt er graag zelf de handen uit de mouwen en een mooi voorbeeld daarvan is de restauratie en herbouw van korenmolen De Hoop. Om Keldonk aantrekkelijk te houden is volgens Team Meierijstad het flexibel inspelen op de woningmarkt erg belangrijk. Het terugdringen van het sluipverkeer is voor Keldonk een belangrijk onderwerp.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

  • Verbeteren van bouwmogelijkheden.
  • Sluipverkeer (vooral tussen Keldonk en Zijtaart) moet worden tegengegaan voor de veiligheid en leefbaarheid.
  • Behoud van een goede en veilige oversteek van de N279 met als doel de buurtschappen bereikbaar te houden.
  • Behoud van natuurwaarden en versterking van het recreatieve buitengebied zoals De Roost, de Keldonkse Molen en het Aadal.
  • Toegankelijker maken van het vrijwilligersloket voor de vrijwilligers.
  • Een goede digitale ontsluiting van Keldonk en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.
  • Behoud van de basisschool, het eetpunt Keldonk en MFC ‘t Span met het oog op het verbeteren van de leefbaarheid.
  • Ondersteuning van Zorg en Welzijn en de Vrijwilligers Centrale Keldonk
  • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.