Speerpunten Erp

Erp is een groot dorp waar het accent ligt op ontwikkeling van de agrarische sector, natuur en landschap. Het heeft zich ontwikkeld op de vroegere doorgaande route van Veghel naar Gemert en Helmond. Erp kent fraaie en kleinschalige woonbuurten en heeft een winkelbestand dat voor een deel is toegerust op de lokale bevolking. Het dorp Erp wordt omringd door agrarische bedrijven en heeft binnen zijn grenzen belangrijke bos- en natuurgebieden (Het Hurkske, de Goorse bossen en het rivierdal van de Aa). Het heeft een relatief groot bedrijventerrein met enkele grote bedrijven.

Team Meierijstad is trots op de vele verenigingen die Erp maken tot wat het is. Door zelfwerkzaamheid, efficiëntie en onderlinge samenwerking zijn mooie projecten gerealiseerd. Een omni-sportpark zou volgens Team Meierijstad daarop een mooi vervolg zijn. De actieve ondernemersvereniging EBK is een belangrijke motor in de Erpse gemeenschap. In Erp zullen meer mogelijkheden moeten komen voor woningbouw, zowel voor starters als senioren. We zijn blij met de ingeslagen weg van de inrichting van het Molenpark, een mooie recreatieve groene ruimte.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

 • Meer bouwen in de dorpen, waarbij voor Erp de woningvoorraad groeit met minstens de jaarlijkse behoefte, inclusief een nog te realiseren inhaalslag. Vraag gericht bouwen.
 • Behoud van jongeren in het eigen dorp, onder meer door betaalbare prijzen en aanpasbare woningbouw.
 • Flexibiliteit in het woningbouwprogramma, onder meer door variatie in perceelsgrootte.
 • Behoud van de eerstelijnsvoorzieningen, zo mogelijk onder één dak.
 • Realisatie van een groener straatbeeld, onder meer langs doorgaande wegen.
 • Voorzieningen voor buitenspelen en recreatie op niveau houden, onder meer door aanleg van wandel- en fietspaden in en om Erp.
 • Veiliger wandelroute van Simeonshof naar Ter Aa.
 • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
 • Realisatie van een omni-sportpark. Onderdeel hiervan is aanleg van een brug als verbinding tussen voetbal, korfbal en tennis.
 • Veiligere ontsluiting van sportpark Den Uil met voldoende parkeerplaatsen in de omgeving, om zo ook de overlast voor omwonenden te verminderen.
 • Een gezonde ontwikkeling van bedrijventerrein Molenakker 2.