Speerpunten Eerde

Eerde is een van de oudste kerkdorpen met een hechte en gezellige dorpsgemeenschap het Hart van Meierijstad. Verleden, heden en toekomst d’Eerd heeft van alles wat. De Sint-Antoniuskerk met zijn mooie kerkplein is één van de trekpleisters in het dorp. Team Meierijstad is blij dat er een start is gemaakt met de herinrichting van het terrein Drie Ghemalen, en wij maken ons sterk om dit verder te ontwikkelen tot het groene hart van Eerde. Versterking van het bosgebied en ontwikkeling van de Vlagheide biedt Eerde ruimte om te recreëren. Zo blijft Eerde mooi voor jong en oud om in te wonen.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

  • Voortzetting herinrichting van het terrein Drie Ghemalen.
  • Goed openbaar vervoer in Eerde met opstapplaatsen aan de rand van het dorp; vanwege de veiligheid geen bus door Eerde.
  • Verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide (in een centrale rol) als natuur- en recreatiegebied.
  • Onderzoek naar herbouw van de Koeveringse molen, als onderdeel van de verdere ontwikkeling van het gebied Vlagheide als natuur- en recreatiegebied.
  • Bij de aanpak van de N279/A50 geen aantasting van de leefbaarheid van de buurtschappen.
  • Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, met name voor starters en ouderen.
  • Ondersteuning van het lokale verenigingsleven.
  • Versterking Eerdse bossen en aanleg van een groene buffer richting A50 en bedrijventerreinen.
  • Behoud van het kerkgebouw als markant middelpunt van Eerde.
  • Behoud van kleinschalige bedrijven in Eerde ter bevordering van de leefbaarheid en geen oprukkende zware industrie.