Speerpunten Boskant

Boskant is een van de jongste dorpen binnen Meierijstad en is ontstaan begin jaren vijftig van de vorige eeuw. Boskant ligt in het nationale park Het Groene Woud, direct aan de met succes herstelde provinciale weg N619, die de gemeenten Best en Meierijstad met elkaar verbindt. Vanaf deze weg kijk je op het centrum met schoolgebouw, café en dorpswinkel. Team Meierijstad vindt het belangrijk deze faciliteiten te behouden.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

  • Planning en realisatie van voldoende betaalbare huur- en koopwoningen, onder meer voor senioren en starters, mede met het oog op de toekomst van de school.
  • Aandacht voor de leefbaarheid van ouderen, onder meer door het bouwen van seniorenwoningen en mogelijkheden voor zorgondersteuning.
  • Behoud van de buurtbus.
  • Een goede digitale ontsluiting van Boskant en het buitengebied, bijvoorbeeld door de aanleg van een glasvezelnetwerk.
  • Goede en tijdige bereikbaarheid voor ambulance en brandweer.
  • Een realistisch en betaalbaar huur- en subsidiebeleid waardoor we gezonde (sport)verenigingen in het dorp houden. Dit is nodig voor de leefbaarheid.
  • Meer faciliteiten en activiteiten voor de jeugd (14-18 jaar).