Kies voor een pragmatische aanpak

Van een gemeente mag worden verwacht dat ze problemen op een logische manier oplost, maatschappelijke belangen op een navolgbare manier afweegt en voorzichtig en zuinig omgaat met belastinginkomsten. Pragmatisch betekent ook een flexibele aanpak die rekening houdt met wat praktisch haalbaar en zinvol is. Die flexibiliteit zorgt er ook voor dat we kansen kunnen pakken die zich voordoen. Als lokale onafhankelijke partij kan Team Meierijstad pragmatisch zijn, omdat we niet hechten aan een ideologie of religie en geen plannen hoeven te volgen van politieke partijen die landelijk actief zijn. Wij luisteren naar onze burger!

Dit betekent:

  • De gemeente Meierijstad profileert zich mede met de organisatie van grote evenementen.
  • De gemeente Meierijstad stimuleert en faciliteert initiatieven van inwoners, winkeliers en horeca voor de organisatie van evenementen kan stimuleren en faciliteren.
  • Er is een actief bouwbeleid gericht op de lokale behoefte per kern; vraag gericht bouwen.
  • Er is experimenteerruimte voor innovatieve woonprojecten (pacht; semipermanent).
  • Bij aanleg van nieuwe en grote infrastructurele werken zijn nut en noodzaak aangetoond. De maatschappelijke kosten en baten zijn zowel op lokaal als regionaal verband in kaart gebracht (zoals bij de N279). Alle realistische varianten zijn onderzocht. Het resultaat van de maatschappelijke kosten- en batenanalyse, eventueel aangevuld met gekwantificeerde argumenten (plus of min) moet positief zijn.
  • Bereikbaarheid én gezondheid zijn beide belangrijk.
  • Het multifunctioneel inzetten van accommodaties.
  • In de begroting van Meierijstad worden structurele lasten gedekt met structurele middelen.
  • Werk met werk maken, efficiënt inzetten van geld en menskracht.
  • Bij aanleg van nieuwe bedrijventerreinen, nut en noodzaak aantonen.