Verkiezingen 2016

Op 23 november 2016 vinden de gemeenteraadsverkiezingen voor Meierijstad plaats. Team Meierijstad doet mee aan de verkiezingen en stellens ons verkiesbaar met 50 kandidaten. Kandidaten uit de 13 kernen van Meierijstad.

Op de website zijn de volgende gegevens beschikbaar:

  • kandidatenlijst
  • verkiezingsprogramma op hoofdlijnen
  • speerpunten per kern

Mochten er vragen zijn over het programma, over Team Meierijstad in het algemeen of over de kandidaten dan vernemen wij dit graag.