Team Kandidaten

Bekendmaking kieslijst Team Meierijstad: ‘Wij zijn hartstikke trots op onze 15 kandidaten afkomstig uit alle kernen’

Lokale, ongebonden, politieke partij Team Meierijstad gaat met 50 kandidaten de verkiezingen in. Kanjers uit alle kernen waarvan we bij deze de eerste 15 (kort) aan u voorstellen.

 

Nr 1 Eus Witlox (Schijndel)

Hallo, ik ben Eus Witlox, 57 jaar, 26 jaar getrouwd met Michèle en we hebben samen vijf kinderen: Jan (25), Ella (24), Jolijn (22), Tom (20) en Stijn (14). Ik ben 30 jaar werkzaam in de PI (gevangenis) Vught als achtereenvolgens, inrichtingswerker, hoofd van een afdeling met gedetineerden met een gedragsstoornis, het managementteam van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en als trainer/opleider van personeelsleden. De afgelopen 2,5 jaar heeft de PI Vught mij politiek verlof verleend om de publieke functie van wethouder in Schijndel te kunnen bekleden. Van 2006 tot 2014 heb ik in de gemeenteraad van Schijndel gezeten.

Zowel in de gevangenis, als in Schijndel, als in iedere kern van Meierijstad leven, wonen, werken en recreëren mensen. En dat willen ze graag op hun eigen manier doen. Ik vind dat een goed bestuur haar inwoners, ‘op gepaste afstand’ moet enthousiasmeren, ondersteunen, faciliteren en vooral verbinden. Als burgers, bestuur, bedrijven en andere belanghebbenden zich met elkaar verbonden weten en iets voor elkaar over hebben, dan heb je het als samenleving goed voor mekaar.

Nr 2 Wern van Asseldonk (Veghel/Erp)

Wern van Assedonk (48)  is geboren en getogen in Erp. Hij is ruim twintig jaar werkzaam geweest als zelfstandig ondernemer in de agrarische sector. Op dit moment fractievoorzitter van Democratisch Dorpsbelang in Veghel. Verder al een aantal jaren bestuurlijk actief binnen ZLTO Veghel en Harmonie OBK Erp. Muziek is een grote hobby van mij, zowel actief muziek maken als passief muziek luisteren.  Ik ben een voorstander van een kleinere overheid zodat er zoveel mogelijk financiële middelen daar komen waar ze horen, bij de burger. Persoonlijk contact, zo praktisch mogelijk invulling geven, open communicatie, eerlijk, elkaar recht in de ogen durven kijken, de handen uit de mouwen, ondernemen, verenigingen, vrijwilligers, zijn uitspraken die bij mijn heel hoog in het vaandel staan.  Graag wil ik samen met TEAM Meierijstad werken aan een plek waar u fijn kunt wonen en recreëren, er een bloeiend verenigingsleven is, en het bedrijfsleven zich kan ontwikkelen. TEAM Meierstad, 13 Kernen 1 Team; Gewoon doen.

Nr 3: Janine Heisterkamp (Sint-Oedenrode)

Ik ben Janine Heisterkamp, 47 jaar. Ik ben getrouwd met Henrie van den Oever en wij hebben 3 kinderen: Stijn (18), Isabel (16) en Rosa (13).

Ik ben 10 jaar raadslid waarvan de laatste 3 jaar als fractievoorzitter van Hart voor Rooi en daarnaast ben ik ook raadsnestor. Ik ben opgeleid als verpleegkundige (HBO-V), heb in het onderwijs gewerkt en ben ook opgeleid als reflexzone therapeut (voetreflex massage).

Mijn raadslidschap doe ik met enthousiasme. Ik heb het geduld en de vastberadenheid om zaken tot stand te brengen. Daarnaast ben ik een natuurlijk verbinder en bruggenbouwer. Mijn raadswerk is belangrijk voor me, het is me op het lijf geschreven. Ik zie het als mijn werk en steek er veel tijd en energie in. Het past bij mijn leergierigheid, intelligentie en analytische vermogen.

Met dit alles in mijn rugzakje wil ik me graag inzetten voor Team Meierijstad: Ik ga ervoor!

Nr 4 Erik de Vries (Veghel/Zijtaart)

Mijn persoonlijk drive

Mensen willen zich prettig en veilig voelen, gezond kunnen leven in een fijne en groene omgeving, een baan hebben, zich kunnen ontwikkelen en een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Dit bepaalt namelijk in hoge mate ons welzijn als mens. Om daar vooruitgang in te boeken ben ik de politiek in gegaan, want daar worden besluiten genomen die van grote invloed zijn op onze samenleving en ons welzijn.

Ik ervaar dat de gemeentelijke overheid heel machtig is ten opzichte van ondernemers en inwoners. Daarom vind ik het heel belangrijk dat de gemeente open, transparant, betrouwbaar en rechtvaardig werkt, zodat ze het vertrouwen bij de burger terug weet te krijgen. Vertrouwen krijgen doe je ook door vertrouwen te geven. Daarom moet de gemeente vertrouwen op de kracht van haar inwoners, hen meer ruimte geven en ze ook vroegtijdig betrekken bij beleid en plannen die de overheid ontwikkelt. (meer info op: erikdevriesTEAM.wordpress.com)

Mijn achtergrond: Ik ben directeur van een afvalinzamelbedrijf van tien gemeenten, heb gestudeerd aan de Wageningen Universiteit en woon met mijn gezin (twee kinderen) in Zijtaart.

Nr 5 Will van Gerwen (Sint-Oedenrode)

Mijn naam is
Will van Gerwen, ben getrouwd en geniet van mijn pensioen.

Heb twee zonen en drie kleinkinderen. Sinds 1990 ben ik raadslid voor de gemeente Sint-Oedenrode. Door ziekte ben ik een korte periode geen raadslid geweest. Ik heb grote ervaring in het vertegenwoordigen van de inwoners in de Raad.

Ik vertegenwoordig een grote en brede achterban in Sint-Oedenrode, zie daarvoor ook de vorige verkiezingen. Ik wil het belang van de inwoners van Meierijstad en met name die van Sint-Oedenrode kunnen behartigen in de nieuwe raad van Meierijstad.

Ik ben kritisch maar kan ook goed compromissen sluiten op basis van steekhoudende argumenten. Bij verschil van mening ben ik bereid om er gezamenlijk uit te komen, mits het belang van de inwoners van Meierijstad maar centraal staat. Ik zoek nadrukkelijk de inwoners van Meierijstad op waar nodig met de wethouder aan mijn zijde.

Primair is mijn expertise de communicatie met de inwoners en op gebied van ruimtelijke ordening , wegen en groen. Ik zorg daarbij voor draagvlak en betrokkenheid. Mijn achterban zit vooral in Sint-Oedenrode vooral bij de inwoners in het algemeen maar ook bij verenigingen, scholen en ondernemers. In Schijndel, Veghel en Sint-Oedenrode ben ik werkzaam geweest en ik ken ook de nodige inwoners en bedrijven.

Nr 6: Ülkü Ögüt (Veghel)

“We build too many walls and not enough bridges” – Isaac Newton

Ülkü staat bekend om haar doorzettingsvermogen, rechtvaardigheid en eerlijkheid. De afgelopen jaren is zij in de gemeenteraad actief geweest voor de partij Hart voor Veghel. Op moeilijke dossiers heeft zij bewezen de nodige kennis en inlevingsvermogen te hebben. In het dagelijkse leven is Ülkü advocate van beroep. Daarnaast is zij één van de initiatiefnemers van Turks-Nederlands Tegengeluid, een landelijk actieve beweging die verantwoordelijk is voor de oprichting van een denktank die het Ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid adviseert over te vormen beleid. Haar maatschappelijke betrokkenheid ontpopte zich rond 19-jarige leeftijd. Zo nam zij deel aan het Lagerhuis Debat en snuffelde ze aan de gemeentelijke politiek door commissies op de voet te volgen. De gemeenteraadsverkiezingen ziet Ülkü bij uitstek als de meest geschikte manier om burgers te gidsen door het oerwoud van regels en procedures. Verbinden, ongeacht de positie, is het belangrijkste speerpunt.

Nr 7: Marja van der Heijden (Veghel/Zijtaart)

Ik ben geboren in Sint-Oedenrode en woon alweer 32 jaar in Zijtaart met echtgenoot Andre. We hebben drie kinderen. Thuis runnen wij een hengstenhouderij met trekpaarden.

Daarnaast werk ik parttime bij het Bevolkingsonderzoek voor Borstkanker als hoofd van het team de Meierij, dat iedere twee jaar in de plaatsen die bij dit gebied horen, het bevolkingsonderzoek verricht.

Drie jaar geleden kreeg ik van DDB een uitnodiging om naar een kennismakingsavond te komen. Ik had me nooit zo bezig gehouden met politiek maar mijn interesse was gewekt en is alleen maar toegenomen nu ik bijna twee jaar raadslid ben in Veghel.  Ik voel me steeds meer thuis in de politiek. Ik vind dat de afstand tussen burger en politiek zo klein mogelijk moet zijn.  Ik maak me daarom vooral sterk voor zaken die binnen elke kern spelen. Zo voelt de burger zich gehoord. De onderwerpen die in mijn commissie P & S  behandeld worden, hebben mijn grootste interesse. Zeker na de vele veranderingen in de zorg is mijn slogan ‘passende zorg voor jong en oud’ belangrijk voor iedereen.

Nr 8: Mari van der Aalsvoort (Schijndel)

Mari van der Aalsvoort (58), Schijndel, getrouwd met Ronny Witlox.

Al 6 jaar gemeenteraadslid voor DORP-ABS. De laatste periode als fractievoorzitter en deze periode ook veel bezig om de organisatie rondom de raad van Meierijstad klaar te zetten voor de toekomst. Maar vooral op zoek naar verbinding, praten niet over maar MET de inwoners van Schijndel.

Afkomstig uit de wijkraad van de mooie wijk de Beemd, ligt daar nog vooral mijn interesse.

Wat kunnen de bewoners van de wijk zelf betekenen voor haar eigen leefomgeving. Groenvoorziening, veiligheid, inrichting en sociale cohesie. Maar ook wat kunnen wij als wijkbewoners voor elkaar betekenen en hoe gaan we dat zelf doen.

Vol enthousiasme zet ik me nog graag in voor een nieuwe periode als raadslid voor Team Meierijstad, met speciale aandacht voor welzijn, sport en cultuur, ook wijkraden kunnen om me rekenen.

Als raadslid uit Schijndel zal ik er mede voor zorgen dat Schijndel en Wijbosch een volwaardige plek krijgt in Meierijstad, als skonste plekske van deze gemeente.

Nr 9: Peter Verbraak (Sint-Oedenrode)

Mijn naam is Peter Verbraak. Ik ben getrouwd, heb vier kinderen. Ik woon in Sint Oedenrode, en zit voor Hart voor Rooi in de gemeenteraad. Ik kies voor de nieuwe gemeenteraad van Meierijstad omdat ik wil bijdragen aan een in alle opzichten gezonde gemeente, waar het voor iedereen goed wonen is.

De fusie tot Meierijstad is voor mij geslaagd als 1+1+1 vier wordt. De fractie van Team Meierijstad kan daarin een belangrijke rol spelen. Ik heb de ambitie om bij dragen aan een stabiele, inhoudelijk sterke fractie van Team Meierijstad, en de uitbouw van Team Meierijstad als partij.

Over mijn competenties:

  • heb een realistische visie op toekomstige ontwikkelingen in de samenleving, en op de opdracht waar Meierijstad als gemeente voor staat, en kan deze vertalen in lange termijn beelden/doelen.
  • heb oog voor het partij/fractiebelang en kan een bijdrage leveren aan het gemeenschappelijke resultaat. Ik kan in collegiaal verband functioneren, en over de eigen portefeuille heen kijken.
  • kan ingewikkelde materie snel overzien, heb realiteitszin, gezond boerenverstand, en oog voor de ontwikkelingen, machtsverhoudingen en gevoelens.
  • maak zichtbaar wat ik belangrijk vind en waar ik voor sta, ben initiatiefrijk en heb een ‘rechte rug’ bij moeilijke beslissingen.
  • handel op basis van algemeen aanvaarde sociale en ethische normen, ben hierop aanspreekbaar en spreek anderen hierop aan.

Mijn kennis en ervaring ligt vooral bij de visie/strategie/inhoud en het organiseren in het sociaal domein (zorg, wonen, welzijn, maatschappelijke ondersteuning, participatie).

Mijn arbeidsverleden/heden draagt hieraan bij.

Bestuurlijk was ik in de voorbije jaren actief in: een MR, een OR, als directeur met een OR, bestuurslid bij maatschappelijke organisaties als maatschappelijk werk/bibliotheek, voorzitter/lid van het bestuur van de PvdA afd. Sint Oedenrode, en heb ik als initiator een bepalende rol gespeeld bij de realisatie bij voorzieningen als het wijkcentrum Meerschot (Sint Oedenrode) en projecten als “Samen sterk in de wijk” (Vught)

Heden: voorzitter WMO-adviesraad Sint Oedenrode, voorzitter Peugeot 404 vereniging.

Nr 10 Marischka Klotz (Schijndel)

Marischka Klotz, woonachtig – geboren en getogen in Skendel. Ik heb een Indische achtergrond van mijn moeders kant maar vooral als Brabantse opgevoed. Samen met mijn partner Dick heb ik twee kinderen, een jongen van nu 5 jaar en een dochter van bijna 8.

Degene die mij kennen ervaren mij als bezige bij. Ik heb mijn eigen bureau van waaruit ik ondernemers ondersteuning biedt bij personeelszaken. Tevens actief met Coole Trip waarbij ik met de kids op pad ga om coole uitjes te ontdekken. Daarnaast ben ik organisator van netwerkbijeenkomsten Open Coffee het Groene Woud, presentator bij de lokale omroep, pr-coördinator bij kindervakantieweek en zit ik in de MR op de basisschool van onze kinderen. En dat is een greep van de zaken waar ik mij mee bezig houd.

De Portefeuilles die mij het meeste aanspreken zijn: economische zaken/werk en inkomen, ondernemers, agrifoodcapital, participatiewet, horeca, voorlichting en PR, duurzaamheid, recreatie en toerisme, citymanagement, cultuur, facilitaire zaken en ICT, personeel en organisatie, meedoen burgers, vrijwilligerswerk, volkshuisvesting, economie, jeugd(zorg), onderwijs en met name het verbinden tussen alle verschillende partijen!

Nr 11 Eric van den Bogaard (Veghel)

Eric van den Bogaard, woonachtig, geboren en opgegroeid in het centrum van Veghel. Gehuwd met Rianne, twee kinderen en trotse opa van een kleindochter. Ik werk op het provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch binnen de Algemene Directie als “teamleider bestuurlijke organisatie” en heb doctoraal vrije rechtswetenschappen (drs.) gestudeerd. Voorafgegaan door bestuurs- en managementopleidingen.

Al decennia zet ik mij sociaal-maatschappelijk in voor de gemeenschap, zoals: gemeenteraads- en commissielid, voorzitter Wijkvereniging “Het Beukelaer”, oprichter/voorzitter Wijkraad Veghel-Centrum, jeugdleider SV Blauw-Geel ’38, vrijwilliger museum SIEMei/Noordkade.

Ik wil aan de bestuurstafel meewerken aan de toekomst van een leefbare gemeente in economische voorspoed. Het geeft mij energie om mijn strategische kwaliteiten en visie in te zetten, zodat mens, natuur en economie in Meierijstad daadwerkelijk méér worden dan de som der delen!

Liefhebberijen: fotografie, lezen, kunst en cultuur, cultureel erfgoed, motorrijden, het bezoeken van steden in binnen- en buitenland.

Specialisaties: strategie & bestuur, ruimtelijke ontwikkeling/bouwen, verkeer, financiën/economische zaken, etc.

Nr 12 Arie Smetsers (Sint-Oedenrode)

Ik ben geboren in Eerschot en 30 jaar geleden verhuisd naar de Kienehoef. Waar ik woon samen met mijn vrouw Lucyna en onze jongste zoon. Eind 2014 ben ik met prepensioen gegaan na 35 jaar als procesoperator bij Mars in Veghel gewerkt te hebben. Hierdoor heb ik meer tijd gekregen voor o.a. de politiek. Hierin ben ik al sinds 1985 actief. Eerst bij DGS en later DGS/BVT Rooi. In deze partijen heb ik 25 jaar in het bestuur gezeten. Vanaf het begin ben ik betrokken geweest bij de gesprekken die geleid hebben tot de oprichting van Team Meierijstad en heb daar ook in de stuurgroep gezeten. Begin dit jaar ben ik ingevallen in de gemeenteraad als vervanger van Bert Ernest. Verder ben ik lid van de wijkraad Kienehoef, Cathelijne en Kinderbos om de leefbaarheid in deze wijken te bevorderen. Tevens ben ik lid van heemkundekring “De Oude Vrijheid”.

Nr. 13 Miranda Kerkhof-Ulehake

Miranda Kerkhof – Ulehake, geboren op 22 oktober 1988 te Schijndel. Sinds 2011 wonend in de Michiel de Ruyterstraat op de Boschweg in Schijndel en op 27 mei 2016 getrouwd met Raymond Kerkhof.

De studies die ik gevolgd heb, zijn Integrale Veiligheid op de Avans Hogeschool te ‘S -Hertogenbosch met direct daarna een universitaire studie Sociologie, vraagstukken van beleid en organisatie in Utrecht. Mijn afstudeerscriptie heb ik gemaakt bij de gemeente Sint-Oedenrode met als thema de zelfredzaamheid van oudere burgers in het kader van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Momenteel ben ik werkzaam bij dWise als procesmanager, een bedrijf gespecialiseerd in IT.

Mijn grootste hobby is paardrijden. Ik ben in het bezit van twee paarden en lid van de Rooise Ruiters in Sint-Oedenrode.

Ik ben nu bezig aan mijn eerste termijn als raadslid en enkele punten waar ik mij tot nu toe mee bezig heb gehouden zijn: Coming Out Day en verkeersveiligheid.

De Portefeuilles die mij het meeste aanspreken zijn: Openbare orde en veiligheid, Wmo, Ouderen, Sport, vrije tijd en accommodaties.

Nr 14: Luc van Heijst (Veghel/Mariaheide)

Ik ben Luc van Heijst, geboren in Veghel in 1969, maar opgegroeid en ondertussen ook weer woonachtig in Mariaheide. Ik vind het belangrijk dat we samen leven in een schone en veilige leefomgeving, vandaar dat ik werkzaam ben voor de Omgevingsdienst Brabant Noord als specialist geluid.

Ik ben reeds enkele jaren politiek actief, en ben de laatste jaren burgerlid geweest in de gemeente Veghel. Hierbij ligt de focus niet op het milieugebied vanwege mogelijke integriteitsschendingen met mijn werk. Ik hou van discussiëren over allerlei politieke kwesties maar kom hierbij wel graag tot een gezamenlijk standpunt.

Ik woon samen met mijn vrouw Maya en onze hond Bobby. Maya komt uit China en is bezig met de inburgering, en ik zou graag mijn ervaringen inzetten om de inburgering en het daarbij horende volwassenonderwijs te verbeteren.

Nr 15: Leyla Soysal (Veghel)

Leyla Soysal, gemeenteraadslid in Veghel. Getrouwd met Aziz Dumandag, twee zonen, leerkracht basisonderwijs.

Streeft naar goed onderwijs voor allen. Is daarom een pilot gestart voor leerlingen met leer- en gedragsproblemen (remedial teaching).

Als vrijwilliger actief bij de werkgroep Stichting Vivaan (vrouwen- en jongerenwerk) en heeft bijgedragen aan de realisatie van de toplocatie vrouwen bij Stichting Vivaan.

Secretaris van de Stichting Turkse Ouderraad Veghel.

Vindt het interessant om te filosoferen over levensvragen, fervente lezer van literatuur en historische romans, docent EBRU/papiermarmeren. Luistert graag naar klassieke muziek en speelt sinds kort gitaar. Bezoekt concerten, musea en historische plekken. Een van haar dromen: een wereldreis maken.

Lees hier binnenkort over alle onze 50 kandidaten.

Team Meierijstad gaat met deskundigheid, vertrouwen, lokaal geworteldheid en veel plezier op weg naar de aanstaande verkiezingen. Goed voor uw stem, goed voor mekaar!