TEAM FRACTIE

De fractie van Team Meierijstad bestaat uit 6 Raadsleden en 1 Burgercommissielid. We hebben binnen onze fractie een portefeuille verdeling gemaakt. In onderstaand overzicht staat de indeling op hoofdlijnen. In de bijgaande link is uitgewerkt wie de aanspreekpunten zijn binnen onze fractie: 

portefeuille verdeling fractie