TEAM FRACTIE

De fractie van Team Meierijstad bestaat uit 11 Raadsleden en 2 Burgercommissieleden. We hebben binnen onze fractie een portefeuille verdeling gemaakt. In onderstaand overzicht staat de indeling op hoofdlijnen. Deze hoofdlijnen zijn zo algemeen en breed omvattend dat we ook daarin een extra verdiepingsslag hebben gemaakt. In de bijgaande link is uitgewerkt wie de aanspreekpunten zijn binnen onze fractie: taakverdeling-portefeuilles-fractie.pdf.

Fractie-indeling

NaamRolPortefeuillesContactgegevens
Eric van den Bogaard
Wethouder
Ruimtelijke Ontwikkeling.
Ruimtelijke ordening, ontwikkeling buitengebied, vergunningverlening, monumentenbeleid / archeologie, stedelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwing.
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Erp, Nijnsel, Boskant, Veghel (1)
e.vanden.bogaard@teammeierijstad.nl
Eus Witlox
Wethouder
Zorg, Volkshuisvesting en Volksgezondheid.
Ouderen, Wmo, volkshuisvesting, statushouders, welzijn, volksgezondheid, kleinschalig collectief vervoer, leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg.
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Wijbosch, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk
e.witlox@teammeierijstad.nl
Mari van der Aalsvoort
Raadslid / voorzitter fractievoorzittersoverleg/ plaatsvervangend raadsvoorzitter
Sociaal Domein
Onderwijs
Volksgezondheid en Milieu
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte

m.vander.aalsvoort@teammeierijstad.nl
Wern van Asseldonk
Raadslid / Plaatsvervangend fractievoorzitter / voorzitter commissievergadering
Economische Zaken
Volksgezondheid en Milieu
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte
w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl
Pascal Timmers
Raadslid / fractiepenningmeester /voorzitter commissievergadering
Bestuurszaken
Financiën en belastingen
p.timmers@teammeierijstad.nl
Marja van der Heijden-Peters
Raadslid / fractiesecretaris
Sociaal Domein
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
m.vander.heijden@teammeierijstad.nl
Apdulkadir Evlek
Raadslid / fractiesecretaris
Sociaal Domein
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
Onderwijs
a.evlek@teammeierijstad.nl
Will van Gerwen
Raadslid / lid vertrouwenscommissie
Bestuurszaken
Financiën en belastingen
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
w.van.gerwen@teammeierijstad.nl
Miranda Kerkhof-Ulehake
Burgercommissielid
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
Verkeer en Veiligheid
Openbare Orde en Veiligheid
m.kerkhof@teammeierijstad.nl
Marischka Klotz
Raadslid / lid Algemeen Bestuurd WSD
Sociaal Domein
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
Onderwijs
Economische Zaken
Fairtrade, MVO

m.klotz@teammeierijstad.nl
Ülkü Ögüt
Raadslid / lid werkgeverscommissie
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte
u.ogut@teammeierijstad.nl
Arie Smetsers
Raadslid
Bestuurszaken
Financiën en belastingen 
a.smetsers@teammeierijstad.nl
Peter Verbraak
Raadslid
Sociaal Domein
Cultureel Erfgoed
Onderwijs
Volksgezondheid
p.verbraak@teammeierijstad.nl
Erik de Vries
Raadslid
Volksgezondheid en Milieu
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte

e.de.vries@teammeierijstad.nl
Algemene contactgegevens fractieFractie-overleg:
iedere maandag van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie:
bestuurscentrum Sint-Oedenrode
fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl