TEAM Activiteiten

Activiteiten na 23 november 2016 van Team Meierijstad

Team Meierijstad zal structureel de diverse dorpen/wijken gaat bezoeken. Iets wat we in het verleden en tijdens de verkiezingscampagne ook al hebben gedaan.
Activiteiten zoals Buurten in de buurt, openbare vergaderingen, op bezoek bij verenigingen en bedrijven zouden enkele vormen kunnen zijn.

Dit zijn activiteiten die in samenspraak met bestuur, fractie en lokale borging worden opgepakt.

We hebben dadelijk een 4-weekse cyclus van vergaderen.

  • 1e week; informatieve / opiniërende bijeenkomst / inspraak moment burgers, verenigingen, bedrijven
  • 2e week;  de fractie/ Team Meierijstad bezoekt een dorp/ wijk
  • 3e week commissie vergaderingen t.b.v. Raad
  • 4e week Raadsvergadering

Agenda 2018

Nog nader te bepalen

Voor meer informatie of vragen: fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl

Zie in bijlage het vergaderschema van gemeente Meierijstad (fractievoorzittersoverleg, commissievergaderingen, raadsvergaderingen): Vergaderschema 2017