Over Team Meierijstad

Team Meierijstad is een onafhankelijke lokale partij die opkomt voor de belangen van de dorpen en wijken in de gemeente Meierijstad en behoudt van de lokale waarden en eigen identiteit nastreeft. Wij zijn de grootste politieke partij in de gemeente Meierijstad.

Wij hanteren te volgende kernwaarden:

  • Wij streven naar een duurzame leefomgeving die gezondheid, welzijn en welvaart bevordert in een goede balans is met economie en bedrijvigheid, waarbij verantwoord wordt omgegaan met grondstoffen, natuur en milieu.
  • Wij gaan uit van de kracht van de burger en bieden bescherming aan wie dat nodig heeft.
  • Wij willen een rechtvaardige samenleving, waarin iedereen zich thuis en vrij kan voelen, zijn bijdrage kan leveren en gelijke kansen heeft om zichzelf te ontwikkelen.
  • Wij hanteren de menselijke maat; kleinschaligheid, maatwerk, kwaliteit, bereikbaarheid van voorzieningen, herkenbaarheid, een warme sociale omgeving en lokale identiteit.
  • Wij zorgen voor een betrouwbare overheid die er is voor haar inwoners en haar informatie zo open mogelijk deelt met haar inwoners, verenigingsleven, bedrijfsleven en partners en proactief staat ten aanzien van vernieuwingen in de maatschappij.
  • Wij kiezen de pragmatische aanpak; een maatschappelijk probleem wordt gewoon opgelost waarbij onze bovengenoemde kernwaarden richting geven en we verschillende belangen afwegen op basis van feiten en cijfers.