Missie &Visie

Wat is een missie, visie en kernwaarden?

Er is overlap tussen deze termen maar er zijn ook verschillen. Met al deze termen word gedoeld op uitingen in woord, beeld en geschrift die een organisatie houvast verschaffen bij vragen als: Wie zijn we? Waar staan we voor? Waar willen we naar toe? Visie, missie en kernwaarden zijn doorgaans ook normerend met betrekking tot: Hoe willen we intern met elkaar omgaan. Dus in het geval van Team Meierijstad: Hoe met onze inwoners, collega raads- en commissieleden en andere betrokkenen.

In haar missie definieert de organisatie haar bestaansgrond, haar waarden en identiteit, terwijl de visie een blik werpt op de toekomst en de gewenste situatie op lange termijn beschrijft. Kernwaarden beperken zich tot enkele kreten die de essentie moeten uitdrukken van: Waar staan we voor? En vaak ook: Hoe gaan we intern en extern met elkaar om?

Zijn er vragen over de missie, visie en kernwaarden van Team Meierijstad dan beantwoorden wij deze graag. Vragen kunnen gesteld worden via info@teammeierijstad.nl of stuur ons een bericht op de facebookpagina of een twitterbericht.