Author Archive: Marischka Klotz

Alle kleuren tellen

Team Meierijstad is van mening dat we afstand moeten nemen van de Nashville verklaring. TEAM is van mening dat iedereen zichzelf mag zijn zonder identiteit of gevoelens te moeten onderdrukken. TEAM is blij dat in navolging van het initiatief vanuit…
Read more

Buurten in de buurt Schijndel

Op maandag 21 januari houdt de fractie van Team Meierijstad in Café Zaal De Heerenmeester te Schijndel van 20.00 tot 22.00 uur en openbare fractievergadering. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de commissievergadering van donderdag 24 januari en de raadsvergadering…
Read more

Erfgoed

Over een goede verordening moet je niet te lang praten. Klopt. Toch stelde Team Meierijstad nog de nodige vragen aan wethouder Eric van den Bogaard tijdens de commissievergadering.   “Wanneer wordt de visie voor het inhoudelijk beleid ontwikkeld?”;  “ Wat…
Read more

Openbare vergadering locatie Erp

Op maandag 1 oktober 2018 houdt de fractie van Team Meierijstad een openbare vergadering van 20.00 uur tot 21.30 uur in Café Partycentrum Van Haandel, Hertog Janplein 20 in Erp. Agenda: Welkom door fractievoorzitter Team Meierijstad Zaken aangaande Erp: Bouwen…
Read more

Woonvisie gereed: bouwen in alle kernen

“Bouwen, bouwen en nog eens bouwen, in alle kernen, stevig inzetten op sociale huurwoningen, met maximale aandacht voor duurzaamheid”. Dit was kort gezegd de inbreng van Team Meierijstaf bij de behandeling van de Woonvisie, zowel tijdens de commissievergadering als de…
Read more

Kadernota 2019

Kadernota 2019, het belangrijkste richtinggevende document van het college voor 2019. Ons betoog tijdens de raadsvergadering op 2 juli jl. is in zijn geheel te lezen via de volgende link: Kadernota-2019-Team-Meierijstad.pdf Team Meierijstad is tevreden met de kadernota, welke te…
Read more

Team Meierijstad stimuleert centraal ontmoeten in de wijk!

Tijdens de raadsvergadering van 31 mei lag het voorstel voor voorbereidingskrediet voor de realisatie van het wijkgebouw locatie Vossenberg (Boschweg) in Schijndel voor. Een traject waar de wijkbewoners en gebruikers van diverse locaties behoorlijk wat geduld hebben moeten tonen daar…
Read more

Fractie/achterbanvergadering Team Meierijstad 13 maart 2018

Op dinsdag 13 maart houdt de fractie van Team Meierijstad een achterbanvergadering in het Bestuurscentrum in Sint-Oedenrode van 19.30 uur tot 22.00 uur  Agenda 13 maart Welkom Terugkoppeling Raadsvergadering 8 maart Rondvraag Deel 2: Voorbereiding BOB-cyclus in werkgroepen op domeinen/portefeuilles…
Read more

Kadernota 2019 onder de loep

Op donderdag 1 maart 2018 stond tijdens de commissievergadering de kadernota 2019 op de agenda. Iedere fractie had de vraag gekregen om op basis van voorstel kadernota hun politieke visie hierop te geven. Zo ook Team Meierijstad. Janine Heisterkamp deed…
Read more