Portefeuilleverdeling TEAM-fractie

Namens Team Meierijstad nemen 11 Raadsleden zitting in de raad van gemeente Meierijstad. Daarnaast zijn er 2 Burgercommissieleden benoemd. Als Team Meierijstad zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als fractie op ons hebben genomen om onze dorpen-stad, oftewel de 13 kernen in Meierijstad, zo goed mogelijk te vertegenwoordigen op alle portefeuilles. Om dit voor de inwoners en onszelf zo inzichtelijk mogelijk te maken hebben we een overzicht gemaakt van de programma’s en de bijbehorende portefeuilles/dossiers. Klik op volgende link voor de gedetailleerde inhoud: taakverdeling-portefeuilles-fractie.pdf.

Politiek inhoudelijke vragen kunnen gemaild worden naar fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl of neem contact op met het betreffende raad- of burgercommissielid.

De fractie vergadert iedere dinsdagavond in het bestuurscentrum Sint-Oedenrode. Eens per maand hebben we een openbare fractievergadering op locatie waarbij iedereen welkom is. Als fractieleden zullen we ook ieder een aanspreekpunt zijn voor een kern. Hierover volgende week meer!

Hieronder een overzicht van de portefeuilleverdeling op hoofdlijnen en de contactgegevens van onze fractieleden:

Overzicht profielen

NaamRolPortefeuillesContactgegevens
Eric van den Bogaard
Wethouder
Ruimtelijke Ontwikkeling.
Ruimtelijke ordening, ontwikkeling buitengebied, vergunningverlening, monumentenbeleid / archeologie, stedelijke ontwikkeling, stads- en dorpsvernieuwing.
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Erp, Nijnsel, Boskant, Veghel (1)
e.vanden.bogaard@teammeierijstad.nl
Eus Witlox
Wethouder
Zorg, Volkshuisvesting en Volksgezondheid.
Ouderen, Wmo, volkshuisvesting, statushouders, welzijn, volksgezondheid, kleinschalig collectief vervoer, leerlingenvervoer, vrijwilligersbeleid en mantelzorg.
1e bestuurlijke aanspreekpunt voor dorps- en wijkraden: Wijbosch, Mariaheide, Keldonk, Boerdonk
e.witlox@teammeierijstad.nl
Mari van der Aalsvoort
Raadslid / voorzitter fractievoorzittersoverleg/ plaatsvervangend raadsvoorzitter
Sociaal Domein
Onderwijs
Volksgezondheid en Milieu
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte

m.vander.aalsvoort@teammeierijstad.nl
Wern van Asseldonk
Raadslid / Plaatsvervangend fractievoorzitter / voorzitter commissievergadering
Economische Zaken
Volksgezondheid en Milieu
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte
w.van.asseldonk@teammeierijstad.nl
Pascal Timmers
Raadslid / fractiepenningmeester /voorzitter commissievergadering
Bestuurszaken
Financiën en belastingen
p.timmers@teammeierijstad.nl
Marja van der Heijden-Peters
Raadslid / fractiesecretaris
Sociaal Domein
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
m.vander.heijden@teammeierijstad.nl
Apdulkadir Evlek
Raadslid / fractiesecretaris
Sociaal Domein
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
Onderwijs
a.evlek@teammeierijstad.nl
Will van Gerwen
Raadslid / lid vertrouwenscommissie
Bestuurszaken
Financiën en belastingen
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
w.van.gerwen@teammeierijstad.nl
Miranda Kerkhof-Ulehake
Burgercommissielid
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
Verkeer en Veiligheid
Openbare Orde en Veiligheid
m.kerkhof@teammeierijstad.nl
Marischka Klotz
Raadslid / lid Algemeen Bestuurd WSD
Sociaal Domein
Sport, Cultuur, Kunst en Recreatie
Onderwijs
Economische Zaken
Fairtrade, MVO

m.klotz@teammeierijstad.nl
Ülkü Ögüt
Raadslid / lid werkgeverscommissie
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte
u.ogut@teammeierijstad.nl
Arie Smetsers
Raadslid
Bestuurszaken
Financiën en belastingen 
a.smetsers@teammeierijstad.nl
Peter Verbraak
Raadslid
Sociaal Domein
Cultureel Erfgoed
Onderwijs
Volksgezondheid
p.verbraak@teammeierijstad.nl
Erik de Vries
Raadslid
Volksgezondheid en Milieu
Ruimtelijke Ordening
Verkeer en Vervoer, Openbare Ruimte

e.de.vries@teammeierijstad.nl
Algemene contactgegevens fractieFractie-overleg:
iedere maandag van 19.30 tot 21.30 uur.
Locatie:
bestuurscentrum Sint-Oedenrode
fractiesecretariaat@teammeierijstad.nl