Korenmolen De Hoop in Keldonk op weg naar de top! Wethouder Van den Bogaard brengt onverwacht bezoek.

De herbouw/restauratie van korenmolen De Hoop in Keldonk heeft een nieuwe mijlpaal bereikt. Beter gezegd, de molen is letterlijk en figuurlijk hard op weg naar de top. Op zaterdag 1 april werd de houten achtkant door de firma Gaffert geplaatst op de molenromp. Al vroeg waren de vele vrijwilligers en de vaklui van Adriaens molenbouw BV in touw om dit karwei te klaren. Wethouder Eric van den Bogaard (Team Meierijstad), met in zijn portefeuille monumentenbeleid en erfgoed, bracht een onverwacht bezoek en was getuige van de werkzaamheden. Hij sprak met de aanwezige vrijwilligers, molenaar Jan Fransen en liet zich door Jan van de Vossenberg  informeren over het verdere vervolg in 2017. Wethouder Van den Bogaard gaf aan dat bestuur en vrijwilligers trots mogen zijn op de bereikte resultaten.