Eus Witlox, Schijndelse wethouder namens Team Meierijstad

Op donderdag 19 januari 2017 zal Eus Witlox worden benoemd en geïnstalleerd als Schijndelse wethouder namens Team Meierijstad in het eerste college van B&W van Gemeente Meierijstad.

Eus Witlox: 57 jaar, 26 jaar getrouwd met Michèle en we hebben samen vijf kinderen: Jan (25), Ella (24), Jolijn (22), Tom (20) en Stijn (14). Ik ben 30 jaar werkzaam in de PI (gevangenis) Vught als achtereenvolgens, inrichtingswerker, hoofd van een afdeling met gedetineerden met een gedragsstoornis, het managementteam van de Extra Beveiligde Inrichting (EBI) en als trainer/opleider van personeelsleden. De afgelopen 2,5 jaar heeft de PI Vught mij politiek verlof verleend om de publieke functie van wethouder in Schijndel te kunnen bekleden. Van 2006 tot 2014 heb ik in de gemeenteraad van Schijndel gezeten.

Zowel in de gevangenis, als in Schijndel, als in iedere kern van Meierijstad leven, wonen, werken en recreëren mensen. En dat willen ze graag op hun eigen manier doen. Ik vind dat een goed bestuur haar inwoners, ‘op gepaste afstand’ moet enthousiasmeren, ondersteunen, faciliteren en vooral verbinden. Als burgers, bestuur, bedrijven en andere belanghebbenden zich met elkaar verbonden weten en iets voor elkaar over hebben, dan heb je het als samenleving goed voor mekaar.

wethouder Eus Witlox