Bedankt kiezers voor het vertrouwen: 11 zetels Team Meierijstad

Het was een spannende avond en we zijn zo ontzettend blij en trots dat de inwoners de moeite hebben genomen om te kiezen en dan ook in deze mate het vertrouwen uitspreken voor Team Meierijstad.

De (voorlopige) uitslag van de verkiezingen is als volgt:

  1. Team Meierijstad 11 zetels
  2. CDA 9 zetels
  3. SP 3 zetels
  4. Hart voor Schijndel 3 zetels
  5. VVD 3 zetels
  6. PvdA 2 zetels
  7. Lijst Blanco 2 zetels
  8. D66 1 zetel
  9. Gemeentebelang Meierijstad 1 zetel

Deze uitslag maakt ons dankbaar en de komende dagen zullen we ons gaan beraden over de verdere invulling voor het vormen van een coalitie. Een belangrijk punt daarbij is wel dat gezien de opkomst er wel degelijk nog een kloof te dichten is tussen inwoners en gemeente. Bij de fractie- maar ook de coalitievorming zal deze opdracht in ons achterhoofd gehouden worden. Hoe gaan we realiseren dat inwoners beter worden geïnformeerd en betrokken en hen de mogelijkheid geven invloed uit te oefenen op hun eigen buurt. Zoals we al eerder hebben geschreven is het niet  alleen de ambtenaar die anders om zal moeten gaan met de inwoner, ook de rol van het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden zal moeten veranderen om de vertrouwenskloof te dichten. Die belangrijke verschuiving begint al bij het sluiten van een coalitieakkoord. Dat akkoord moet niet meer vol staan met producten, afspraken en vooraf bedachte oplossingen. Beter is het om daarin af te spreken welke strategische doelen je nastreeft en hoe (via welk proces) je lastige vraagstukken gaat aanpakken. Deze aanpak wijkt af van het verleden. Toen werden soms oplossingen bedacht waar vervolgens nog een probleem bijgezocht moest worden. Daarnaast hadden inwoners, bedrijven en oppositie geen reële kans meer om te komen met alternatieven voor reeds bedachte oplossingen, want alles was al vastgelegd in afspraken. Door met een open procesakkoord te gaan werken kunnen oppositie en de samenleving tijdens de raadsperiode meedenken met de coalitie. Zo bied je de ruimte om gedurende de raadsperiode te komen tot passende oplossingen en ontstaan betere oplossingen met meer draagvlak. Volgens Team Meierijstad is dat vooral een kwestie van durven: vertrouwen hebben in de samenleving en het idee loslaten dat alles vooraf bepaalt moet zijn.

Daar zullen we ons komende dagen op gaan richten maar nu toch echt eerst nog nagenieten van de overwinning. Een mooier kado op onze verjaardag hadden we niet kunnen krijgen!