Voorspelling verkiezingsuitslag 23 november 2016

Het is aftellen voor de gemeentelijke herindelingsverkiezingen voor Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel naar Meierijstad. De spanning bij de partijen is voelbaar en als je inwoners vraagt om een voorspelling te doen voor de verkiezingsuitslag dan krijgen we vaak antwoord dat ze zich er niet aan durven wagen. Ook wij hebben het met elkaar proberen te beredeneren maar het kan in feite alle kanten op. Het belangrijkste is dat de inwoners hun keuze kenbaar maken en stem uitbrengen komende woensdag.

Op de laatste campagnezaterdag op de markt in Schijndel zijn er toch een veertigtal inwoners die een voorspelling hebben durven doen en daarvan is de uitslag als volgt:

lijstnr naam partij Gemm p/partij
1 CDA 7
2 Team Meierijstad 7
3 SP 4
4 VVD 4
5 Gemeentebelang Meierijstad 2
6 PvdA 5
7 Lijst BLANCO 1
8 D’66 3
9 Hart voor Schijndel 2

 

We wachten met spanning de officiële uitslag af, de kiezers bepalen tenslotte. Achteraf zullen we pas kunnen toetsen of de gemiddelde uitkomst een juiste voorspelling is. De inwoners van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel hebben keuze uit 9 partijen: landelijk, lokaal, nieuwe en bestaande partijen. Allemaal met idealen en door deze partijen doordachte programma’s en standpunten. We hopen dan ook dat er een grote opkomst is woensdag en roepen hierbij de inwoners nogmaals op: maak gebruik van je kiesrecht, laat je stem horen. Ondanks dat de kloof tussen inwoner en de gemeente gedicht moet worden.

De kloof dichten: bijvoorbeeld door inwoners beter te informeren en te betrekken en door hen de mogelijkheid te geven invloed uit te oefenen op hun eigen buurt. Het is echter niet alleen de ambtenaar die anders om zal moeten gaan met de inwoner. Ook de rol van het gemeentebestuur en de gemeenteraadsleden zal moeten veranderen om de vertrouwenskloof te dichten. Die belangrijke verschuiving begint al bij het sluiten van een coalitieakkoord. Dat akkoord moet niet meer vol staan met producten, afspraken en vooraf bedachte oplossingen. Beter is het om daarin af te spreken welke strategische doelen je nastreeft en hoe (via welk proces) je lastige vraagstukken gaat aanpakken. Deze aanpak wijkt af van het verleden. Toen werden soms oplossingen bedacht waar vervolgens nog een probleem bijgezocht moest worden. Daarnaast hadden inwoners, bedrijven en oppositie geen reële kans meer om te komen met alternatieven voor reeds bedachte oplossingen, want alles was al vastgelegd in afspraken. Door met een open procesakkoord te gaan werken kunnen oppositie en de samenleving tijdens de raadsperiode meedenken met de coalitie. Zo bied je de ruimte om gedurende de raadsperiode te komen tot passende oplossingen en ontstaan betere oplossingen met meer draagvlak. Volgens Team Meierijstad is dat vooral een kwestie van durven: vertrouwen hebben in de samenleving en het idee loslaten dat alles vooraf bepaalt moet zijn.