Nieuwe berichten

Duurzame groei vliegveld Eindhoven

Vliegveld, Eindhoven, Vliegtuig

TEAM heeft samen met D66 de gemeenteraad op 8 november overtuigd van de urgentie om op korte termijn een besluit te nemen over de positie die de gemeenteraad van Meierijstad inneemt inzake de groei van vliegveld Eindhoven. De achterliggende reden…
Read more

Meierijstad wordt duurzaam

Duurzaamheid

De langverwachte duurzaamheidvisie van Meierijstad is gereed. Donderdag 8 november werd hij unaniem aangenomen door de raad. En niet voor niets. Er lag een goede en gedegen visie met veel ambitie. Ondermeer om Meierijstad energieneutraal, circulair en klimaatbestendig te maken….
Read more

Team Meierijstad opent deuren voor para-commercie

Para-commercie

Tijdens de raadsvergadering van 11 oktober jongstleden gaf de fractie van Team Meierijstad aan dat verenigingen en wijk- en dorpshuizen behoefte hebben aan duidelijkheid omtrent para-commerciële activiteiten. Miranda Kerkhof-Ulehake had veel informatie opgehaald bij de belanghebbenden en wist deze op…
Read more

Raad wil duidelijke kaders

Sociaal, Ouderen

In de raadsvergadering van 11 oktober waren het rapport Toegang en de strategische visie Sociaal Domein belangrijke agendapunten. Tijdens de commissievergadering van 4 oktober zijn ze ook al aan de orde geweest, en er had zich toen al een lijn…
Read more

Paracommercie verenigingen en wijk- en dorpshuizen

Bier, Paracommercie

Op 4 oktober heeft er een commissievergadering plaats gevonden waarin de 4e wijziging van de APV werd behandeld. Paracommercie is een van de onderdelen die daarin werd behandeld. In juni heeft het college de verenigingen een brief gestuurd met de…
Read more

Vaststelling standplaatsenbeleid Meierijstad

Aardbeien

Donderdag 20 september is het standplaatsenbeleid vastgesteld. Het maximale aantal standplaatsen wat is toegestaan wordt nu 8 in de grotere kernen en 3 in de kleine kernen. In het raadsvoorstel werd maximaal 6 voorgesteld, maar hierdoor kwam een viskraam in…
Read more

De nieuwe basisschool in Nijnsel kan gebouwd worden

School

Tijdens de raadsvergadering van 20 september is het raadsvoorstel waarin extra krediet gevraagd werd om een kindcentrum bij de nieuw te bouwen basisschool in Nijnsel te bouwen unaniem aangenomen. Het kindcentrum zal bestaan uit kinderdagopvang, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang. Dit…
Read more

Erfgoed

Over een goede verordening moet je niet te lang praten. Klopt. Toch stelde Team Meierijstad nog de nodige vragen aan wethouder Eric van den Bogaard tijdens de commissievergadering.   “Wanneer wordt de visie voor het inhoudelijk beleid ontwikkeld?”;  “ Wat…
Read more

Openbare vergadering locatie Erp

Op maandag 1 oktober 2018 houdt de fractie van Team Meierijstad een openbare vergadering van 20.00 uur tot 21.30 uur in Café Partycentrum Van Haandel, Hertog Janplein 20 in Erp. Agenda: Welkom door fractievoorzitter Team Meierijstad Zaken aangaande Erp: Bouwen…
Read more