Nieuwe berichten

Eus Witlox, Schijndelse wethouder namens Team Meierijstad

Op donderdag 19 januari 2017 zal Eus Witlox worden benoemd en geïnstalleerd als Schijndelse wethouder namens Team Meierijstad in het eerste college van B&W van Gemeente Meierijstad. Eus Witlox: 57 jaar, 26 jaar getrouwd met Michèle en we hebben samen vijf…
Lees meer

Agenda raadsvergadering 19 januari 2017

Aanstaande donderdag vindt er weer een raadsvergadering van de gemeenteraad van Meierijstad plaats. Enkele onderwerpen die aan bod zullen komen, zijn: wijzigingen van verordening en regelingen diverse commissies, bespreking coalitieakkoord 2017 – 2011, wijziging programmabegroting, benoeming en installatie wethouders en…
Lees meer

Coalitieakkoord Meierijstad zijn we samen!

Team Meierijstad, CDA, VVD en PvdA hebben een coalitieakkoord bereikt: Meierijstad zijn we samen! In het coalitieakkoord staan de woorden participatie, innovatie, leefbaarheid en duurzaamheid centraal. Het coalitieakkoord beschrijft de ambities voor de komende vijf jaren. Het coalitieakkoord staat op…
Lees meer

De taartverdeling van de fractie

Vanochtend heeft overleg fractie +2  Team Meierijstad plaatsgevonden met als onderwerp: verdeling portefeuilles. In feite is er een grove hoofdverdeling op portefeuilles waar de gemeente Meierijstad mee gaat werken: 1. Bedrijfsvoering * Algemeen Bestuur/Financiën * Openbare Orde en Veiligheid 2….
Lees meer

‘TEAM’ volgt advies informateur op.

Informateur Jan van Loon heeft zijn gesprekken met de negen politieke partijen in Meierijstad afgerond en op dinsdag 6 december heeft hij de betrokkenen over zijn bevindingen geïnformeerd. Team Meierijstad kreeg het advies van de informateur om te bekijken of…
Lees meer

Jan van Loon informateur gemeente Meierijstad

Team Meierijstad neemt als grootste partij van de toekomstige gemeente Meierijstad het initiatief om te komen tot een sterke coalitie van partijen. Daarom is Jan van Loon gevraagd om als onafhankelijk informateur de mogelijkheden te verkennen die de verkiezingsuitslag biedt….
Lees meer