Nieuwe berichten

Aan de slag met de Omgeving van Meierijstad

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. En regelt daarmee het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving. Met de Omgevingswet wordt het stelsel van ruimtelijke regels volledig herzien. Tijdens de beeldvormende…
Lees meer

Burgemeester Meierijstad gezocht!

Tijdens de extra Raadsvergadering op woensdag 19 april is de profielschets burgemeester Meierijstad vastgesteld. De leden van de vertrouwenscommissie hebben hard gewerkt om een profiel op te stellen die ons helpt in de zoektocht naar de burgemeester die wij als…
Lees meer

Portefeuilleverdeling TEAM-fractie

Namens Team Meierijstad nemen 11 Raadsleden zitting in de raad van gemeente Meierijstad. Daarnaast zijn er 2 Burgercommissieleden benoemd. Als Team Meierijstad zijn we ons bewust van de verantwoordelijkheid die we als fractie op ons hebben genomen om onze dorpen-stad, oftewel de 13 kernen…
Lees meer

Nieuw plan voor Sluisstraat

Op het braakliggende terrein aan de Sluisstraat in Veghel kan na jaren van stilstand de schop de grond in. Het kerkbestuur van de Franciscusparochie, Bouw- en Ontwikkelmaatschappij Van Wanrooij/Van Schijndel en de gemeente zijn tot een akkoord gekomen. Lees hier…
Lees meer

Sportvragen: harmonisatie gewenst!

Team Meierijstad vindt sport belangrijk en zeker onze sportverenigingen. Afgelopen tijd bereiken ons signalen vanuit sport verenigingen die zich zorgen maken over de ontstane situatie waarin zij op dit moment verkeren. Voetbalclub SCMH uit Mariaheide en Ollandia uit Olland hadden een…
Lees meer

Openbare fractievergadering 11 april in De Schakel Schijndel

Op dinsdag 11 april hebben wij een openbare fractievergadering. Iedereen is van harte welkom! Plaats: Dorpscentrum De Schakel, Eerdsebaan 1 te Schijndel. Tijd: 19.30 – 22.00 uur. Tijdens het fractieoverleg wordt de agenda van de beeldvormingsbijeenkomst van donderdag 20 april besproken….
Lees meer